ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หมู่ที่ 2 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130 โทรศัพท์ : 0-4573-8016 โทรสาร : 0-4573-8017